info systems s.r.o.

Funduš 562/38B
Štvrtok na Ostrove
PSČ: 930 40 Slovak Republic

IČO: 44 261 730
IČ DPH: SK 20 22 65 23 24

Banka: Tatra Banka SK
IBAN: Sk72 1100 0000 0026 2905 2579
SWIFT: TATR SK BX

Registrované: Obchodný reg. Okr súdu Trnava
Oddiel: sro Vložka č.22309/T

 

E-mail: reklamy@infosystems.sk 

info systems s.r.o.